Belactie Meppeler Uitdaging groot succes

, , 28 november 2016

In de week van 21 tot 25 november vond de Landelijke Actieweek van de Nederlandse Uitdaging plaats. De doelstelling van deze actie is om landelijk duizend mensen in een kwetsbare situatie op de arbeidsmarkt een duw in de rug te geven door een stageplaats of werkervaringsplaats te verwerven. Het uiteindelijke doel is om deze doelgroep waar mogelijk zo volwaardig mogelijk te laten participeren door middel van werk. In Meppel hebben we dit op 24 november gedaan met een bel-team van prominente Meppelers, Nijeveners en Rogatters. Zij hebben in hun eigen bedrijvennetwerk de vraag neergelegd om een stage- of werkervaringsplaats beschikbaar te stellen. Dat werden er binnen twee uur maar liefst 65! Een prachtig resultaat! Landelijk (53 Uitdagingen) staat de teller op bijna 700!