Matchgroep Meppeler Uitdaging MATCHT!

, 27 februari 2019

Dinsdag 26 februari kwam de matchgroep van de Meppeler Uitdaging bijeen. Tijdens dit overleg werden de ingediende vragen van maatschappelijke organisaties en het aanbod van bedrijven besproken. Zelfs ter plekke werden mooie matches gemaakt. Zie voor een actueel overzicht vraag en aanbod.

De matchgroep bestaat uit een aantal ‘jonge honden’ en ‘oude rotten’ uit het bedrijfsleven. Zij boren hun netwerk aan om te bemiddelen tussen vraag en aanbod van materialen (spullen) en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). We houden je op de hoogte van het resultaat!

Het volgende overleg van de matchgroep staat gepland op 4 juni a.s. Heb je als vereniging of stichting een vraag? Of heb je een aanbod? Geef dit dan hier door.  VRAAG >< AANBOD = MATCH!