Werkwijze

Voor de Meppeler Uitdaging gebruiken we in grote lijnen de werkvorm van de Zutphense Uitdaging. Deze werkvorm, ontwikkeld in Arnhem in 1999, is een groot succes en daarom ons voorbeeld.

De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Meppeler Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het Meppeler bedrijfsleven via de Matchgroep, levert de Meppeler Uitdaging ook andere diensten. Zo kunt u sinds kort gebruik maken van de Ruimtebank en Kennisbank.

Met het realiseren van matches slaat de Meppeler Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.