Vraag / Aanbod
Status: open

Hospice Eesinge zoekt prettige zitruimte (40 personen) – privacy gegarandeerd

Omschrijving

Ongeveer 6 keren per jaar worden door de coördinatoren in het hospice vrijwilligersavonden gepland. Deze avonden hebben als doel om vrijwilligers verder bij te scholen, elkaar te treffen om ervaringen te delen en van elkaar te leren en om de saamhorigheid van de groep te bevorderen.
In de ruimte zal dan ook regelmatig een presentatie plaatsvinden. Mocht er een beamer zijn, dan is dat fijn. Wij maken graag gebruik van het aanwezige koffie/thee-apparaat en van de toiletruimte.

Match informatie

Aanvraagdatum 07-10-2017