Vraag / Aanbod
Status: open

Hospice Eesinge zoekt prettige zitruimte (40 personen) – privacy gegarandeerd

Omschrijving

Ongeveer 6 keren per jaar worden door de coördinatoren in het hospice vrijwilligersavonden gepland. Deze avonden hebben als doel om vrijwilligers verder bij te scholen, elkaar te treffen om ervaringen te delen en van elkaar te leren en om de saamhorigheid van de groep te bevorderen.
In de ruimte zal dan ook regelmatig een presentatie plaatsvinden. Mocht er een beamer zijn, dan is dat fijn. Wij maken graag gebruik van het aanwezige koffie/thee-apparaat en van de toiletruimte.

Match informatie

Aanvraagdatum 07-10-2017

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie hospice Eesinge in Meppel
Missie van de organisatie Zo goed mogelijke palliatieve zorg en ondersteuning bieden aan terminale gasten en hun naasten in een 'bijna-thuis'-setting.
Voornaam Annet
Achternaam Achterhof
Straat + huisnummer Hoogeveenseweg 27
Postcode Meppel
Plaats 7943 KA
Telefoonnummer
E-mailadres a.achterhof@vtzd.nl
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Een prettige zitruimte voor ongeveer 40 personen, waarin mogelijkheid tot het houden van een presentatie.
Uw vraag Ongeveer 6 keren per jaar worden door de coördinatoren in het hospice vrijwilligersavonden gepland. Deze avonden hebben als doel om vrijwilligers verder bij te scholen, elkaar te treffen om ervaringen te delen en van elkaar te leren en om de saamhorigheid van de groep te bevorderen.In de ruimte zal dan ook regelmatig een presentatie plaatsvinden. Mocht er een beamer zijn, dan is dat fijn. Wij maken graag gebruik van het aanwezige koffie/thee-apparaat en van de toiletruimte.
Doel van uw vraag Tot dit jaar konden wij vrij gebruik maken van het Icaregebouw op Blankenstein. Dit is inmiddels niet meer mogelijk door het vertrek van Icare van deze locatie.Wij zouden graag structureel en onafhankelijk van een ruimte gebruik willen kunnen maken.
Doelgroep Vorming, kennisverruiming en saamhorigheid bevorderen van een gedreven vrijwilligersgroep, waarbij ook de overheid er inmiddels van uit gaat in het beleid dat deze vrijwillige ondersteuning er is en blijft. Er is daarmee een maatschappelijk belang voor het op goed niveau houden van deze zorgverlening en daarin vormen de avonden een onderdeel.
Uitsplitsing van uw vraag
Andere betrokken organisaties
Overige opmerkingen
Captcha