Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: open

St. Leergeld Meppel zoekt werkplek voor 2 personen met afsluitbare kast (2 dagdelen per week)

Omschrijving

Leergeld Meppel zoekt voor haar 2 coördinatoren, een werkplek voor 2 dagdelen per week, voorzien van een tafel, stoelen en een afsluitbare kast voor de dossiers.
Onze stichting werkt met vrijwilligers en ontvangt geen subsidie.

Match informatie

Aanvraagdatum 05-11-2017

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Stichting Leergeld Meppel
Missie van de organisatie Het voorkomen van sociaal isolement danwel sociale uitsluiting van kinderen/jongeren in principe in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen woonachtig in de gemeente Meppel, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend danwel niet beschikbaar zijn, en die niet in staat zijn om hun kinderen uit eigen middelen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school.
Voornaam Peter
Achternaam Swart
Straat + huisnummer Werkhorst 16
Postcode Meppel
Plaats 7944AT
Telefoonnummer 0622218014
E-mailadres wpswart@gmail.com
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Kantoorruimte voor Stichting Leergeld Meppel
Uw vraag Leergeld Meppel zoekt voor haar 2 coördinatoren, een werkplek voor 2 dagdelen per week, voorzien van een tafel, stoelen en een afsluitbare kast voor de dossiers.Onze stichting werkt met vrijwilligers en ontvangt geen subsidie.
Doel van uw vraag Via de pandenbank hopen we een plek te krijgen waar we rustig kunnen werken om het groeiende aantal aanvragen, op correcte wijze te kunnen afhandelen.NB Wij ontvangen geen publiek op de werkplek!
Doelgroep Zie vorenstaande doelomschrijving
Uitsplitsing van uw vraag NVT
Andere betrokken organisaties Geen andere organisaties betrokken.
Overige opmerkingen Er is hierover een gesprek geweest met dhr G.J. Holterman op 3 november jl.
Captcha