Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Zorggroep Noorderboog organiseert Burendag en zoekt organisatie die drinken beschikbaar wil stellen

Omschrijving

In kader van maatschappelijke participatie willen wij vrijdag 22 september een burendag organiseren met de verschillende huizen en dagopvang. Zoals Het Anker, Promes Care (Reestlaan), Noorderbrug, Oeverlanden en omringde seniorenflats. Wij verwachten ongeveer 150 mensen. Wat wij zoeken is een organisatie die ons het drinken wil sponsoren zodat wij de bewoners qua kosten p.p. tegemoet kunnen komen.

Match informatie

Aanvraagdatum 26-07-2017

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Zorggroep Noorderboog, locatie Het Anker
Missie van de organisatie MissieDe zorgbehoeften en daaraan gerelateerde wensen van de bevolking van Zuidwest-Drenthe/Noordwest-Overijssel en haar omgeving zijn voor de stichting Zorgcombinatie Noorderboog richting gevend voor het aanbod. Voor al deze mensen biedt Zorgcombinatie Noorderboog zelf, dan wel in combinatie met derden het complete pakket van zorg, behandeling en ondersteuning. De vraag van de mens in samenhang met zijn omgeving, de menselijke maat in onze zorg en de veiligheid en kwaliteit van onze zorg zijn ons uitgangspunt van handelen.
Voornaam Christa
Achternaam Lammertsen
Straat + huisnummer Reestlaan 2
Postcode Meppel
Plaats 7944 BB
Telefoonnummer 0620005640
E-mailadres C.lammertsen@noorderboog.nl
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Wij zoeken een sponsor
Uw vraag In kader van maatschappelijke participatie willen wij vrijdag 22 september een burendag organiseren met de verschillende huizen en dagopvang. Zoals Het Anker, Promes Care (Reestlaan), Noorderbrug, Oeverlanden en omringde seniorenflats. Wij verwachten ongeveer 150 mensen. Wat wij zoeken is een organisatie die ons het drinken wil sponsoren zodat wij de bewoners qua kosten p.p. tegemoet kunnen komen.
Doel van uw vraag Ons doel is dat de bewoners (senioren) gratis kunnen deelnemen aan de bbq.
Doelgroep ouderen bewoners van Zorggroep Noorderboog en aanleunbewoners van seniorenflats en Promes Care, allen op hetzelfde terrein.
Uitsplitsing van uw vraag Maatschappelijke buren bbq,Wij zoeken een Sponsor voor het drinken.
Andere betrokken organisaties Oranjefonds exclusief eten en drinken
Overige opmerkingen NVT
Captcha