De Meppeler Uitdaging

De Meppeler Uitdaging is het bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door verenigingen en stichtingen te ondersteunen. 

Het doel is om een brug te slaan tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven. Hierdoor worden verbindingen gelegd die normaal gesproken niet vanzelfsprekend zijn.

 

Matchgroep

De matchgroep is ons ondernemersnetwerk dat haar netwerk inzet om matches te maken tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De leden zijn:

 • Jack Petter – Noordhuis
 • Carly Klein – Building Language & Culture
 • Marianne Algera – NHL Stenden
 • Joost Bruggemann – Notaris Joost
 • John Duivesteijn – Zorggroep Noorderboog
 • Arjen ter Horst – MTH Accountants & Adviseurs
 • Paul Laanstra – Lions Zuidwest Drenthe
 • Vacature – staat jouw naam hier straks?

De matchgroep overlegt vier keer per jaar en bespreekt de actuele vraag en het aanbod.

De volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 21 januari 2020

Stuur uw vraag of aanbod nu alvast in. 

Tijdens het overleg wordt er bepaald of, op welke manier en met welk bedrijf een match gemaakt zou kunnen worden. Deze matches/acties worden door de matchgroep opgepakt.

Heeft u een vraag of een aanbod? Dien deze dan voorafgaand aan dit overleg in.

De Matchgroep hanteert bij de behandeling van de aanvraag de volgende criteria:

 • de aanvraag komt van een non-profit vrijwilligers-organisatie of –project, de Meppeler Uitdaging neemt geen individuele aanvragen in behandeling
 • de aanvragende organisatie heeft niet de mogelijkheid om de vraag zelfstandig op te lossen via de “reguliere” weg
 • de aanvraag komt niet in conflict met commerciële belangen van bedrijven in de gemeente Meppel
 • er wordt geen oplossing voor een exploitatie issue geboden
 • de aanvraag voldoet aan regionaal ‘noaberschap’
 • de uitvoering van de uitdaging heeft een tijdelijk karakter en is realistisch uit te voeren
 • aanvragen met een politiek karakter worden niet in behandeling genomen
 • deelname aan de Meppeler Uitdaging is weliswaar vrijwillig maar na toezegging niet vrijblijvend

De Meppeler Uitdaging behoudt zich het recht voor om een aanvraag die tot ongewenste gevoelige situaties leidt niet in behandeling te nemen. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Mocht u over de matchgroep meer informatie willen ontvangen of wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u contact met ons opnemen, info@meppeleruitdaging.nl of bel met Tineke Knorren (06) 137 63 040

Ruimtebank

Welkom op de Ruimtebank. De vraag- en aanboddienst van ruimtes en locaties in de Gemeente Meppel. Bedrijven en organisaties bieden hier ruimte aan die kosteloos beschikbaar wordt gesteld aan verenigingen, stichtingen of burgerlijke initiatieven. Bijvoorbeeld voor vergaderen, workshops of bijeenkomsten.  Bekijk hier alle ruimtes 

Kennisbank

De Kennisbank bestaat uit bedrijven die hun expertise, ervaring, kennis en kunde belangeloos inzetten voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. De aanbiedende bedrijven adviseren en coachen bij vraagstukken en onderwerpen waar binnen de vereniging of organisatie geen kennis voor handen is. Het doel is het versterken van de eigen kracht van de vrijwilligersorganisatie (empowerment).

Maatschappelijke organisaties en verenigingen, die behoefte hebben aan expertise en advies, kunnen hiervoor de Kennisbank inschakelen. Aanvragen kunnen hier worden ingediend en worden in behandeling genomen door de Meppeler Uitdaging. Deze brengt de aanvrager in contact met de expert.

De volgende bedrijven bieden hun kennis, kunde en ervaring aan om verenigingen en maatschappelijke organisaties te ondersteunen:

 • Arslan & Ter Wee advocaten | juridisch advies
 • MTH Accountants & Adviseurs | financieel advies
 • Lever Netwerk Notarissen | notarieel advies
 • Notaris Joost | advies familie- en erfrecht
 • Stadtmüller Orthopedie en Podologie | orthopedisch en podologisch advies
 • Faber Adviseurs | verzekerings- en hypotheekadvies
 • Werkplan | P & O advies

Kenniskaravaan

De ‘Kenniskaravaan’ is van start in Meppel en Nijeveen. Verschillende maatschappelijk betrokken bedrijven, ondernemers en organisaties delen belangeloos kennis en ervaring. Een initiatief van Welzijn Mensenwerk en de Meppeler Uitdaging.

De ‘Kenniskaravaan’ is een aanbod van boeiende trainingen, leuke workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties zoals verenigingen, stichtingen, wijk- en buurtinitiatieven.

Het knelt in onze club! 
Het is geen geheim dat maatschappelijke organisaties vandaag de dag veel knelpunten tegenkomen. Veel clubs hebben moeite om de boel draaiende te houden. Er zijn talloze knelpunten; bijvoorbeeld het krijgen van vrijwilligers, hoge kosten voor accommodaties, er is hulp nodig voor een website of het beheer van social media laat te wensen over. Ook grotere organisaties lopen tegen allerlei zaken aan die te maken hebben met het overleven in een snel veranderde maatschappij.

De Kenniskaravaan biedt uitkomst!
Maandelijks wordt een thema behandeld dat aansluit bij de wensen van de Meppeler clubs.

Eerste volgende bijeenkomst van de Kenniskaravaan 
is voor penningmeesters bij De Jong & Laan 
Donderdag 6 februari 
Inloop: 15.45 uur – aanvang: 16.00 uur 
Locatie: De Jong & Laan Accountants en Belastingadviseurs
Blankenstein 134 in Meppel

Aanmelden kan door een mail te sturen naar l.dolstra@welzijnmw.nl met daarin naam, naam organisatie en met hoeveel personen je wilt deelnemen. Na aanmelding ontvang je een bevestiging. 

Kijk hier voor meer informatie

Meppel Deelt

Meppel Ontmoet & Doet

Op donderdag 18 oktober werd in Schouwburg Ogterop ‘Meppel Ontmoet & Doet!’ gehouden. Georganiseerd door de Meppeler Uitdaging met BC Meppel en ICC Parkmanagement als partners.

Meppel Ontmoet & Doet! is het vervolg op de Beursvloer maar dan geheel in een nieuw jasje. Bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de Gemeente Meppel ontmoeten elkaar en kunnen deze middag volop inspiratie opdoen, kennisdelen en iets voor elkaar betekenen.Samen maken we Meppel een beetje mooier.

Bekijk hier de sfeerimpressie van RTV Meppel

 

Pin It on Pinterest

Share This